Učilište Mentor
| Đakovo | Pula | Zadar | Split |

Farmaceutski tehničar


OPIS POSLOVA FARMACEUTSKOG TEHNIČARA

Farmaceutski tehničar radi s farmaceutskim sirovinama u pripremi i proizvodnji gotovih farmaceutskih proizvoda. Posao tehničara razlikuje se, ovisno o tomu radi li u ljekarni, laboratoriju ili farmaceutskoj proizvodnji.


RADNI UVJETI

Farmaceutski tehničari zapošljavaju se u ljekarnama, laboratorijima, u proizvodnji lijekova za humanu i veterinarsku upotrebu i u kozmetičkoj proizvodnji. Rad farmaceutskog tehničara odvija se u jednoj smjeni, osim u farmaceutskoj proizvodnji, gdje se rad odvija u dvije smjene. Farmaceutski tehničari rade u zatvorenom i umjetno osvijetljenom prostoru. Rade sa supstancijama različitih svojstava, što znači da je moguća prisutnost vonjeva te dodir sa supstancijama štetnim po zdravlje. Zbog toga je u skladu s propisima zaštite na radu potrebna upotreba zaštitne opreme, rukavica, naočala i maski.


UVJETI ZA UPIS

U program prekvalifikacije za zanimanje farmaceutski tehničar mogu se uključiti polaznici sa prethodno završenom
četverogodišnjom ili trogodišnjom srednjom stručnom ili školskom spremom.


DOKUMENTACIJA POTREBNA ZA UPIS

Razredne svjedodžbe prethodno završene škole (originali) radi utvrđivanja razlikovnih i dopunskih predmeta.
Završna svjedodžba (original).
Domovnica (kopija)
Rodni list (kopija)
Osobna iskaznica (kopija)
Liječničko uvjerenje (medinica rada) u originalu.


TRAJANJE PROGRAMA

Obrazovanje traje od 18 do 20 mjeseci.
Program se smije provoditi kroz redovnu odnosno konzultativno-instruktivnu nastavu.


UPIS PROGRAMA U NEKOLIKO GRADOVA

Đakovo - start studeni 2022.
Pula - start studeni 2022.
Zadar - start ožujak 2023.
Split - start ožujak 2023.

Prijavnica elektronski unos (DOC) :     Preuzeti ovdje

Prijavnica ručni unos (PDF) :                 Preuzeti ovdje


Predmeti struke - sati

Anatomija i fiziologija - 105
Uvod u laboratorijski rad - 71
Opća kemija - 105
Organska kemija - 105
Analitička kemija - 140
Biokemija - 70 s
Kemija prehrane - 64
Farmaceutska kemija s farmakologijom - 268
Medicinska mikrobiologija - 70
Botanika s farmakognozijom - 201
Farmaceutska tehnologija s kozmetologijom - 504
Industrijska proizv. lijekova - 128
Prirodna ljekovita sredstva - 35


Prijave zaprimamo svakodnevno, a obrazovanje započinje nakon popunjavanja obrazovnih skupina.
Prijave: uciliste.mentor@gmail.com
Informacije: +385 95 925 2695

Prati nas: facebook - instagram