Services srednjoškolsko obrazovanje

Agroturistički/a tehničar/ka

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Agroturizam
– osigurati uvjete za ekološki uzgoj povrća, voćaka, vinove loze, žitarica ne narušavajući prirodnu ravnotežu okoliša
– uzgojiti domaće životinje, njegovati ih te upoznati načine proizvodnje mesa, mlijeka, jaja…
– hortikulturno urediti gospodarstvo ukrasnim drvećem, grmljem, cvijećem i travnjacima te održavati uređene površine
– koristiti različite načine u pripremanju i posluživanju hrane njegujući tradicionalnu kuhinju i običaje
– urediti i održavati interijer i okoliš ugostiteljskog objekta i cijelog gospodarstva
– osmisliti zanimljive sadržaje rekreacije i organiziranja slobodnog vremena u prirodi
– usvojiti znanje o povijesti i tradiciji ruralnog prostora, narodne nošnje, rukotvorine, narodne običaje i pjesme
– prezentirati i promicati različite ponude i sadržaje
– stvaranje vještina u obavljanju pojedinih radnji u različitim granama bilinogojstva i stočarstva
– ekološka proizvodnja hrane
– upoznati organizaciju, strukturu i tehniku rada suvremene ugostiteljske kuhinje

 

– upoznati usklađenost poslova iz područja pripravljanja, prigotovljavanja i posluživanja jela te osposobiti se za pripravljanje, prigotavljanje i serviranje jela

– stjecanje navika u održavanju osobne, radne i kolektivne higijene
– samozaštita i zaštita radne sredine
– savladavanje tehnika rada s kuhinjskim strojevima, uređajima i alatom
– postupno osposobljavanje za pripravljanje, prigotavljanje i posluživanje-izdavanje svih vrsta jela predviđene ovim programom
– usvojiti principe gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja, prigotavljanja i nuđenja jela
– usvojiti principe racionalnog gospodarenja u procesu nabave, pripravljanja i prigotavljanja jela.

Uvjeti za upis:

Agrozurizam

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje AGROTURISTIČKI/A TEHNIČAR/KA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje AGROTURISTIČKI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.