Services srednjoškolsko obrazovanje

Mesar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJA SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Postići osposobljenost polaznika za samostalno obavljanje radnih zadataka u mesnoj industriji.

Mesar

– Omamljivanje, iskrvarenje, šurenje, egzenteracija i rasijecanje trupala svinja.

– Procesi rada u goveđoj klaonici: omamljivanje, iskrvarenje, skidanje kože s goveda, egzenteracija, rasijecanje trupova i dobivanje klaoničke težine.

– Razvrstavanje i upotreba sporednih proizvoda klanja.

– Prepoznati i sanirati nepoželjne promjene na mesu.

– Konzerviranje mesa i proizvoda od mesa; hlađenjem, smrzavanjem, sušenjem, soljenjem i salamurenjem, primjenom topline i dimljenjem.

– Rasijecanje, kategorizacija i obrada mesa.

– Proizvodnja kobasica, suhomesnatih proizvoda, konzervi i masti.

– Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

– Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mesnoj industriji

– Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.

– Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje MESAR/ICA, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

– liječnička potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje MESAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu te liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mesara/ice.