Services srednjoškolsko obrazovanje

Mljekar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Mljekar

– Polaznike osposobiti za samostalno obavljanje radnih zadataka u proizvodnji i obradi mlijeka.

– Poznavanje zaštite na radu i sprječavanje nesreće.

– Poznavanje zaštite radne i životne sredine.

– Čišćenje mljekare.

– Proizvodnju konzumnog mlijeka.

– Proizvodnja fermentiranih mliječnih napitaka.

– Rukovanje i održavanje strojeva, uređaja i pribora.

– Proizvodnju sladoleda.

– Proizvodnju evaporiranog i kondenziranog mlijeka, mlijeka u prahu, sirutke u prahu, laktoze, mliječnih zamjena.

– Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

– Upoznati rad računala i mogućnost primjene u mljekarskoj industriji

– Naučiti, izračunati randman, utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda.

– Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša.

Uvjeti za upis:

U program stjecanja SSS za zanimanje MLJEKAR/ICA može se upisati osoba koja ima završenu osnovnu školu, najmanje 15 godina života i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje MLJEKAR/ICA polaznik mora imati završenu srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova mljekara/ice.