Services srednjoškolsko obrazovanje

Opći/a poljoprivredni/a tehničar/ka

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Poljoprivredni-tehnicar-2

Poljoprivredni tehničar opći obavlja poslove u suvremenoj poljoprivrednoj proizvodnji, primjenom modernih i suvremenih sredstava i materijala za rad u području biljne proizvodnje.

Završetkom programa polaznik će znati:

-obavljati konkretne operacije rada, od pripreme materijala i sredstava za zaštitu, berbe i žetve, transporta i spremanja proizvoda biljne proizvodnje, njihove dorade i čuvanja.

-poslove organizacije rada u suvremenoj biljnoj proizvodnji.

-organizirati rad u različitim granama stočarstva, pravilno koristiti nasljedne osnove i poznavati uvjete držanja pojedinih vrsta i kategorija stoke.

-obavljati poslove na pripremi tla za sjetvu i sadnju biljnih kultura do berbe i žetve te transporta i spremanja biljnih proizvoda.

-maksimalno koristiti sve faktore proizvodnje mlijeka, mesa, jaja, vune, krzna i pomlatka pojedinih vrsta stoke.

 

Poljoprivredni-tehnicar

U program stjecanja srednje stručne spreme za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje OPĆI/A POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA polaznik mora imati završenu srednju školu.