Services srednjoškolsko obrazovanje

Pekar

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJA SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

Pekar

Polaznika osposobiti za samostalno obavljanje radnih postupaka u pekarstvu:

1. Izrada tijesta za kruh i peciva: prijem i skladištenje svih tvoriva, pripremu tvoriva, doziranje, sve vrste zamjesa tijesta, zrenje tijesta u masi, premjes tijesta.

2. Obrada tijesta i tjestenih komada: dijeljenje tijesta ručno i strojno, vaganje, okrugljenje, međuzrenje i završno oblikovanje tjestenih komada za kruh i peciva.

3. Zrenje tjestenih komada: obično i kontinuirano.

4. Pečenje tjestenih komada: pripremu tjestenih komada za pečenje, ubacivanje u peć, pečenje i vađenje gotovih proizvoda.

5. Hlađenje i skladištenje proizvoda: prirodno i umjetno hlađenje proizvoda, čuvanje brašna u skladištima.

6. Najčešće bolesti i kvarenje proizvoda.

7. Analiza kakvoće proizvoda i greške u proizvodnji.

8. Upoznati rad računala i mogućnost primjene u pekarstvu.

9. Naučiti izračunati utrošak materijala te kalkulaciju budućeg proizvoda

10. Upoznati izvore opasnosti, mjere zaštite na radu te zaštite okoliša

UVJETI

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje PEKAR/ICA, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu i liječničku potvrda o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje PEKAR/ICA polaznik mora imati srednju školu i liječničku potvrdu o zdravstvenoj sposobnosti za obavljanje poslova pekara.