Services srednjoškolsko obrazovanje

Poljoprivredni tehničar/ka – fitofarmaceut/kinja

ZNANJA, VJEŠTINE I SPOSOBNOSTI KOJE SE STJEČU ZAVRŠETKOM PROGRAMA

 

Zadaće ovog obrazovnog programa su :

– osposobiti polaznika za poznavanje bolesti i nametnika da mogu dati ispravan savjet za zaštitu kulturnih biljaka,

– upoznati polaznika s pojedinačnim svojstvima pesticida, njihovom primjenom, podjelom i specifičnostima,

– upoznati polaznika sa značajkama i zadaćama suvremenog bilinogojstva u svijetu i u nas, o rastu i razvoju kulturne biljke i formiranju prinosa, agroekološkim čimbenicima, biljno uzgojnim zahvatima, sustavima biljnogojstva, te održivom poljoprivredom,

– upoznati polaznika sa sredstvima za zaštitu bilja i njihovu djelovanju na čovjekov okoliš,

-usvojiti temeljna znanja o krmnom bilju, žitaricama, industrijskom bilju, povrću, cvijeću, ukrasnom bilju, o voćkama i vinovoj lozi,

– poznavanje uzgoja pojedinih kultura radi primjene alata i repromaterijala u njihovu uzgoju te radi pravilne primjene sredstava za zaštitu bilja

– osposobiti polaznika za primjenu mehanizacije u ratarskoj, povrtlarskoj, voćarskoj, vinogradarskoj, cvjećarskoj i dendrološkoj proizvodnji te mehanizacijom u stočarstvu,

-omogućiti polaznicima savladavanje osnovnih pojmova poljoprivrednog računovodstva, blagajničkog poslovanja, vođenje evidencija u poljoprivrednoj apoteci i skladištu te promet roba (prijem robe, čuvanje, izdavanje, otprema prodaje)

-vođenje brige o estetskom izgledu radnog prostora te davanju osnovnih uputa o načinu primjene sredstava za zaštitu bilja i repromaterijala.

 

Predavanjem, vježbama i praktičnim radom polaznici trebaju:

-upoznati najvažnije osobine zrnatih poljoprivrednih proizvoda,

-upoznati tehničke osobine objekata za skladištenje zrnatih proizvoda,

-da se osposobe da obavljaju sve dijelove procesa uskladištenja zrna,

-upoznavanje sa gnojivima i vrstama gnojiva

-upoznavanje sa sjemenskom robom — ratarske, povrtlarske i cvjećarske prostorije

-upoznavanje sa manipulacijom, transportom i skladištenjem gnojiva i sjemenske robe.

-usvajanje znanja o vrstama i svojstvima, te kvaliteti sadnog materijala u voćarstvu, vinogradarstvu, cvjećarstvu i dendrologiji, kako bi mogli sudjelovati u radu na uskladištenju, manipulaciji i prometu istih

-upoznavanje polaznika s hranidbom stoke,

-uloga pojedinih hranjivih tvari u životinjskom organizmu,

-znaci nedostataka pojedinih hranjivih tvari,

-upoznavanje osnovnih krmiva,

-hranidbena vrijednost krmiva,

-osnove skladištenja krmiva.

 

 

U program izobrazbe za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA- FITOFARMACEUT/KINJA mogu se upisati polaznici koji imaju završenu osnovnu školu i najmanje 15 godina života.

 

 

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje POLJOPRIVREDNI/A TEHNIČAR/KA- FITOFARMACEUT/KINJA polaznik mora imati završenu srednju školu.