Services srednjoškolsko obrazovanje

Prodavač

Postići osposobljenost polaznika za samostalno i uspješno obavljanje poslova nabave, prodaje i organizacije poslovanja u veleprodajnim, maloprodajnim, proizvođačkim, u unutarnjoj i vanjskoj trgovini.

Prodavać

Polaznik će završetkom programa:

– steći osnove profesionalnog obrazovanja temeljem kojeg je moguć daljnji osobni razvoj u struci
– steći uvide u odnose u svojoj profesiji i biti sposoban uspostaviti komunikaciju sa suradnicima
– spoznati vlastite mogućnosti i dosege, te uskladiti vlastite zahtjeve sa zahtjevima okoline
– usvojiti znanja iz trgovinskog poslovanja i estetskog uređenja poslovnog prostora
– usvojiti znanja o psihologiji prodaje
– usvojiti znanja iz područja poznavanja različitih roba
– shvatiti ulogu prodavača pri savjetovanju kupaca
– razviti sposobnost za kvalitetan rad u prodavaonici i pripremiti se za daljnje napredovanje u poslu
– razviti osjećaj odgovornosti za obavljeni posao, racionalno korištenje vremena, te čuvanje resursa kojima se koristi pri radu
– moći ocijeniti važnost osobne i radne higijene te razviti ekološku svijest.

Uvjeti za upis:

Za upis u program srednjoškolskog obrazovanja odraslih za zanimanje prodavač, polaznik mora biti stariji od 15 godina i imati završenu osnovnu školu.

– liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti

– sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe

Za upis u program prekvalifikacije za zanimanje prodavač polaznik mora imati 18 godina, završenu srednju školu, liječničko uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti i sanitarni pregled za praktičnu nastavu u prodavaonici prehrambene i kozmetičke robe.