Učilište Našice


Srednjoškolsko obrazovanje


Zdravstvo i socijalna skrb:

Farmaceutski tehničar


Ekonomija, trgovina i poslovna administracija:

Komercijalist, Poslovni tajnik


Ugostiteljstvo i turizam:

Hotelijersko - turistički tehničar, kuhar


Poljopriverda, prehrana i veterina:

Opći poljoprivredni tehničar
Fitofarmaceutski tehničar
Poljoprivredni tehničar - stočar
Poljoprivredni gospodarstvenik
Šumarski tehničar
Voćar - vinogradar - vinar
Ratar, Mesar, Mljekar, Pekar


OSPOSOBLJAVANJA

Njegovateljica starijih i nemoćnih osoba
Gerontodomaćica
Proizvođač ratarskih kultura
Uzgajivač goveda i svinja
Uzgajivač koza i ovaca
Voditelj OPG-a
Pčelar
Jednostavni poslovi u zanimanju fasader
Jednostavni poslovi u zanimanju Konobar
Jednostavni poslovi u zanimanju Kuhar

Rukovatelj motornom pilom
Rukovatelj viličarom
Rukovatelj toranjskom dizalicom
Rukovatelj auto dizalicom
Rukovatelj hidrauličnom dizalicom
Rukovatelj mostnom dizalicom
Rukovatelj portalnom dizalicom
Rukovatelj valjkom
Rukovatelj utovarivačem
Rukovatelj rovokopačem
Rukovatelj automatskom prešom za baliranje
Rukovatlje kombajnom
Rukovatelj prskalicom u poljoprivredi
Rukovatelj traktorom s radnim priključcima
Rukovatelj trimerom
Rukovatelj motornom kosilicom
Rukovatelj grederom
Rukovatelj buldožerom
Rukovatelj damperom
Rukovatelj bušačem za horizontalna i vertikalna bušenja
Rukovatelj strojem za otkop i preradu kamena
Rukovatelj za polaganje betona i asfalta (finišer)
Rukovatelj strojevima za primarnu i sekundarnu preradu drvne mase
Signalist i vezač tereta


Usavršavanja

Voditelj za izradu i provedbu EU projekata (Project Manager)
Monter toplovodnih sustava


Uvjeti za upis i potrebna dokumentacija

Rodni list
Domovnica
Osobna iskaznica
Svjedodžba završene osnovne škole - za upis na stjecanje SSS.
Razredne svjedodžbe i svjedodžba o završnom ispitu - za upis u program prekvalifikacije.
Liječničko uvjerenje - samo za programe gdje je propisano kao uvjet za upis.


Programi osposobljavanja traju od 60 do 500 sati.